Sjukdomar hos katter – Encellig parasit (Tritrichomonas foetus)

Encellig parasit (Tritrichomonas foetus)
Orsakar svåra och långvariga diaréer (från 6 månader till 2 år). Katterna kan även bli kroniskt sjuka.

Katterna smittas via smittad avföring. Det är större risk för katter att bli smittade om det vistas många katter på en och samma yta.
Även kattmamman för vidare smittan till sina kattungar. Därför ska man inte låta en katthona ha kattungar om hon är smittad.
Smittan förs inte över till människor vad man vet idag. I dagsläget vet ingen hur utbredd sjukdomen är i Sverige och det finns heller ingen bra behandling mot sjukdomen.

Läs hela artikeln om sjukdomen här: Encellig parasit (Tritrichomonas foetus)

spacer

One comment on “Sjukdomar hos katter – Encellig parasit (Tritrichomonas foetus)

Leave a reply