Archives

Försäkringar till katt

Nu har jag gjort en egen liten research om försäkringar till katt. Det finns lite att välja på om man säger så!

AGRIA

Fast självrisk: 1100 kr, 2100 kr, 3000 kr.
Rörlig självrisk: 15% eller 25%.
Självriskperioden: 125 dagar.
Ersättningsnivå: 30 000 kr eller 60 000 kr.
Karens: 20 dagar.
Agria har dessa försäkringar att välja på för katt:
Agria Plus, Agria Bas, Agria Liv, Agria Avel – tilläggsförsäkring till Agria Bas & Agria Plus (för honkattens avkommor ingår Agria Dolda Felförsäkring i tre år), Agria Smittskydd, Agria Trygghet och Agria Dolda fel – tilläggsförsäkring till Agria Avel.
Efter 2 skadefria år börjar man samla på självriskrabatt. 10% rabatt om katten är ID-märkt. 10% rabatt om man är medlem i ngn rasring som Agria har samarbete med. Man kan även få mängdrabatt om man har 3 eller fler katter. Jag tror att det var 10% (dock inte helt säker).

Vi har haft Agria i ett år. Svårt att säga om vi är nöjda eller inte. Vi har bara använt dem en gång. Disney skadade sig på en helg så vi var tvungna att betala hela räkningen själva eftersom samarbetet med Agria inte fungerade på helgerna. Sedan skickade Agria pengarna, så det var ju bra. Men lite besvikna blev vi. De är dyrast men inte kan sköta pengaröverföringen på helgerna? Men det är kanske ingen som kan?

IF

Man kan försäkra katten från att katten är 6 veckor upp till 7 år. Livförsäkringen upphör efter att katten fyllt 12 år.

If har tre olika livförsäkringar: Livförsäkring med användbarhet, Livförsäkring – sjukdom och olycksfall (Om katten förlorar sin förmåga till fortplantning får man en ersättning på 50 % av försäkringsbeloppet), Livförsäkring – olycksfall.

Till Livförsäkringarna kan man välja veterinärvårdsförsäkringar: VeterinärXtra (Max 40 000 kr/år i ersättning, man får även ersättning för medicin och rehabilitering, veterinärens resor samt eventuell avlivningskostnad), Veterinärvård – sjuk- och olycksfall (Max 20 000 kr/år i ersättning), Veterinärvård – olycksfall (Max 20 000kr/år i ersättning).

Som uppfödare kan man välja en Trygghetsförsäkring som täcker dolda och medfödda fel.
If har bara fast självrisk och det finns två belopp att välja mellan: 2500 kr eller 4000 kr.
Man kan få mängdrabbat om man har 4 eller fler katter och uppfödarrabatt om man har minst 3 avelskatter.
För kattraserna perser och exotic gäller inte försäkringen för deformerad gom, förträngningar och missbildningar i svalget samt i de övre luftvägarna med komplikationer.
Självriskperiod är på 125 dagar.
Karens 20 dagar.

FOLKSAM

Katten kan försäkras från att den är 6 veckor tills den fyllt 7 år. Oförsäkrade raskatter äldre än 3 år måste man ha veterinärintyg på.
För raskatt ingår Livförsäkringen alltid, har du huskatt kan du välja bort den.
Ersättningsnivån ligger på 20 000 kr/år eller 40 000 kr/år (här ingår även medicin och rehabilitering)
Självrisken ligger på 1500 kr + 20% av resterande summa.
Självriskperiod är på 125 dagar.
Karens 30 dagar.
Dolda fel försäkring för uppfödare går att teckna.
Livförsäkringen upphör när katten blir 13 år gammal.

SVELAND

G1-XL KATT – Sveland katt
Ersättningsnivån är på 20 000 kr/år eller 40 000 kr/år.
Livförsäkringen gäller tills katten fyllt 10 år.
Fast självrisk är på 1100 kr eller på 1400 kr + 25% av resterande summa.
Försäkringen gäller för katter äldre än 5 månader.
Självrisk period är på 90 dagar.

Sveland huskatt
Samma som Sveland katt fast här går det inte att välja livförsäkring till.

Sveland Junior
Den gäller under ett års tid.
Ersättningsnivån är 40 000 kr/år.
Livförsäkring ingår.
Skydd för dolda fel ingår.
Självrisk är på 1100 kr + 25 % av resten av summan.
Premien kostar 400 kr för hela året.

Sveland Katteri
En försäkring för uppfödare.
Veterinärvård upp till 40 000 kr/år. Två kejsarsnitt ingår.
Kattungarna kan försäkras från att de är 6 veckor gamla.

 
Måste oxå tillägga att nu har vi bytt från Agria till Sveland. Anledning: priset.

Här kan ni se vilken skillnad det blir för oss hos olika försäkringsbolag:
Agria
Leo – 939 kr
Blossom – 939 kr
Disney – 939 kr
Folksam
Leo – 817 kr
Blossom – 885 kr
Disney – 771 kr
Sveland
Leo – 525 kr
Blossom – 525 kr
Disney – 525 kr
If
Leo – 636 kr
Blossom – 661 kr
Disney – 661 kr

Då kan man konstatera efter den beräkningen att Agria och Folksam är dyrast och If och Sveland är billigast. Försäkringarna är inte helt likadana eftersom det är lite skillnad på fast och rörlig självrisk hos alla försäkringsbolag. Men de är så lika de kan bli.
Livförsäkringen ingår för raskatt hos Folksam, därför blir det inte helt rättvist att jämföra den med de andra. Men den gick inte heller att välja bort.
Hade vi tagit Livförsäkring på våra katter hos Sveland så hade vi hamnat lite runt 1000 lappen, tom lite över för Ragdollen.
Men behöver man Livförsäkring? Vi tycker inte det. Förlorar vi katten så är inte pengarna någon tröst heller.

Sedan kan jag inte uttala mig om hur olika försäkringsbolag sköter sig eftersom jag har lite för lite erfarenhet av alla. Men har DU någon erfarenhet så DELA GÄRNA MED DIG!!

spacer